Fri frakt / Snabb leverans / Fri returrätt


LÄTTA & SÄKRA BRUNNSLOCK

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

Det sker många tragiska olyckor med dödlig utgång på grund av oskyddade vatten- och slambrunnar. Ofta är det barn som drabbas med det har även hänt att såväl äldre, samt djur har ramlat ner och förolyckats. 

Ett lock har tagits av, ibland för att utföra ett arbete, och där man sedan glömt att lägga på locket igen. Många olyckor har kunnat förhindras om det funnits låsbara lock ovanpå brunnsöppningar.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att inga olyckor skall ske! Sedan januari 2018 är det dessutom lag på att ha säkra och lätta lock på sina brunnar.
PRISEXEMPEL
GÖR SÅ HÄR:

1. Mät

Gå ut och mät din brunns yttermått samt notera om brunnen är av betong eller plast.

2. Beställ

Gå till vår sortimentssida och välj det lock som passar. Här väljer du även om du vill utrusta ditt brunnslock med en effektiv odörfälla.

3. Montera

Ditt nya brunnslock levereras inom 2-5 dagar och du kan montera låsbygeln och locket snabbt och smidigt. Nu har du ett säkert och godkänt lock på din brunn.

VÅRT SORTIMENT AV BRUNNSLOCK

DIAMETER MM / PRIS INKL. LÅSBYGEL SAMT GODKÄNT HÄNGLÅS

Ø350 - 2 450 kr
Ø450 - 2 650 kr
Ø550 - 2 995 kr

Ø650 - 3 225 kr
Ø750 - 3 450 kr
Ø850 - 3 695 kr
Ø950 - 3 925 kr

Ø1050 - 4 350 kr
Ø1150 - 4 595 kr
Ø1250 - 4 850 kr


Samtliga priser är inklusive moms.


NYA REGLER
(FR.O.M JANUARI 2018)

Den 1 januari 2018 skärpte Arbetsmiljöverket reglerna för bland annat vikten på brunnslock. Enligt de nya reglerna får ett brunnslock inte väga mer än 15 kg (alternativt 25 kg om det går att dra undan locket). Denna regeländring genomfördes för att underlätta arbetet och minska arbetsskadorna hos personer som jobbar med slamtömning.

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att en brunn är försedd med säkerhetsanordningar. Lagtexten lyder: Brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens belägenhet och beskaffenhet.

Tänk även på att säkerhetskraven gäller både gamla och nya brunnar.


Välkommen att beställa ditt brunnslock!